Leonardo - Bulgaria 2011
21 ноември

Leonardo da Vinci 2011 – Bulgaria

От 12 до 18 ноември 2011г. се проведе 4-тото посещение по проекта Леонардо да Винчи с училища-партньори от Германия, Унгария, Испания, Турция, Румъния и Частна профилирана гимназия “Образователни технологии”. Галерия …

Leonardo da Vinci
05 март

Leonardo da Vinci 2011 – Turkey

От 19 до 25 февруари 2011 г. се проведе второто посещение по проекта Леонардо да Винчи с училища-партньори от Германия, Унгария, Испания, Турция, Румъния и Частна профилирана гимназия “Образователни технологии”. …

Leonardo - Romania
06 декември

Leonardo da Vinci 2010 – Romania

От 20 до 26 ноември 2010 г. се проведе първото посещение по проекта Леонардо да Винчи с училища-партньори от Германия, Унгария, Испания, Турция, Румъния и Частна профилирана гимназия “Образователни технологии”. …

Leonardo da Vinci
18 октомври

Програма на проект “Интеркултурните компетенции и компютърни умения”

ПРОЕКТ Интеркултурните компетенции и компютърни умения – ключ към успеха на съвременния европейски пазар на труда The key to success: intercultural competence and ICT skills for today’s labour market   …

Leonardo da Vinci
18 октомври

Интеркултурните компетенции и компютърни умения – ключ към успеха на съвременния европейски пазар на труда

Секторна програма „Леонардо да Винчи” поддържа и осъществява политиката за професионално образование и обучение на страните членки на ЕС, като се съобразява със съдържанието и организацията на тази политика в …