Програма за личностно развитие

Личностното развитие обхваща различни аспекти. Най-важното, от което учениците във възрастта 14 – 18 години имат нужда, е да осъзнаят силните си черти, да придобият увереност и самочувствие да преодоляват трудности и да изградят общочовешки ценности. Програмата възпитава във финансова грамотност и развива комуникативните умения.

Това са основните теми заложени в програмата. Те са базата. С учениците се работи под формата на тренинги и участие в интерактивни проекти.

Именно в програмата за личностно развитие се усвояват така наречените “меки умения”, които са предпочитани от работодателите.

Това са умения за:
  • Лични умения за ефективност – /самоконтрол, самоувереност, организация на времете, планиране на кариерата/
  • Умения за взаимоотношение и обслужване – /междуличностно разбирателство, сътрудничество с другите, комуникация/
  • Умения за въздействие и влияние – /организационна осъзнатост/
  • Умения за постижения – /оринетация към постижения, качество, точност, ефикасност, отговорност към поставени задачи, инициативонст, креативност/

Обучение за основни умения за общуване в делова среда

Програмата за личностно развитие включва и обучение за основни умения за общуване в делова среда. Това са: говорене пред публика; умения за продажби; управление на екипи и работа в екип; управление на междуличностни отношения – сключване на договори, водене на преговори и управление на конфликти; управление на проекти.

Тези умения са сертифицирани по европейската сертификационна система и всички ученици завършили гимназията излизат със сертификати по тези направления по системата Xpert personal business skills. С тези сертификати завършилите гимназия ученици имат конкурентно предимство на пазара на труда още преди завършване на университет. Това им дава възможност да работят пълноценно в делова среда и да трупат опит, докато следват в университета.

Програмата за личностно развитие и обучението по европейски сертификати за комуникативни умения е задължителна за всички ученици.

С много висока ефективност е обучението на учениците за умението “Говорене пред публика”.

Учениците се сертифицират с външно оценяване и изпитът е на живо пред аудитория.