Училищата Образователни технологии

Училищата Образователни технологии са част от стопанската структура „Образователни технологии“™, създадена през 1990 г. и работеща на частния образователен пазар с успешно представена авторска система за обучение и техника на учене в различните образователни направления. От създаването си основна дейност е инвестиране в създаване на качествени продукти за обучение и изграждане на мрежа от административни и обучителни офиси в по-големите градове на България.

250
Ученици в основното училище
60
Дипломирани
130
Ученици в гимназията
109
Дипломирани абитуриенти

“Децата, независимо от възрастта им искат да ги обичат. Когато учителят ги обича те усещат и са готови да изпълнят всичко. Затова, духовно ориентираният учител се стреми да познава учениците си и да общува с тях по начин, най-подходящ за съответния ученик. Той се учи как да прави това. Духовно ориентираният учител познава образа на доброто и самият той е образ на любов и добро.”

Мария Амзина, създател на училищата

Училища Образователни технологии

са образователни институции, лицензирани от Министреството на образованието на РБългария, с утвърден от него учебен план и с капацитет и право да обучават ученици и да издават свидетелства за завършено основно и средно образование.

Затова сме изградили и поддържаме:

  • отговаряща на съвременните изисквания материална база
  • създаваме и ползваме най-модерни, web-базирани мултимедийни продукти за обучение и преподаване
  • внедряваме и се придържаме към най-новите тенденции и програми за обучение и възпитание
  • имаме млад, амбициозен преподавателски и управленски екип, който истински обича децата
  • нашите ученици се чувстват добре в училищната среда, имат високи резултати на изпитите, а родителите са спокойни и доволни