"Леонардо да Винчи" е програма за осъществяване политиката на Европейския съюз (ЕС) в областта на професионалното обучение. Първата фаза на програмата беше с продължителност 5 години: 01.01.1995 - 31.12.1999 г. В България тя стартира през 1998 г. с подготвителни мерки за присъединяване към програмата, а от 01.05.1999 г. България е пълноправен член на програмата "Леонардо да Винчи".

Втората фаза на програмата "Леонардо да Винчи II" беше установена с Решение на Съвета на Европейския съюз от 26 април 1999 г. и е с продължителност от 7 години (01.01.2000 - 31.12.2006 г.).

Република България беше официално приета за член на програмата с Решение № 3 на Съвета за асоцииране относно участието на България в програмите на ЕС за обучение и образование, в сила от 2 август 2000 г. (публикувано в OJ/L 248 (2000) р.023-027, ДВ № 88/19.10.01, стр. 21-24), вследствие Решения № 8/10.01.00 и № 535/27.07.00 на Министерски съвет на Р България.

Публикации в програма Leonardo da Vinci

Leonardo - Bulgaria 2011
Leonardo da Vinci 2011 – Bulgaria

От 12 до 18 ноември 2011г. се проведе 4-тото...

Leonardo da Vinci 2011 – Spain

От 30 април до 6 май 2011 г. се...

Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci 2011 – Turkey

От 19 до 25 февруари 2011 г. се проведе...

Leonardo - Romania
Leonardo da Vinci 2010 – Romania

От 20 до 26 ноември 2010 г. се проведе...

Leonardo da Vinci
Програма на проект “Интеркултурните компетенции и компютърни умения”

ПРОЕКТ Интеркултурните компетенции и компютърни умения – ключ към...

Leonardo da Vinci
Интеркултурните компетенции и компютърни умения – ключ към успеха на съвременния европейски пазар на труда

Секторна програма „Леонардо да Винчи” поддържа и осъществява политиката...