Приоритетни направления на учебната програма

  • чуждоезиково обучение
  • висока езикова култура по български език
  • изграждане на математическа култура
  • формиране на умения за креативност и работа в екип
  • развиване на чисто човешки ценности и умения за живот
  • развиване на способностите
  • развиване на физическа култура


Приоритетни направления в нашето обучение