Приемът в ЧОУ “Образователни технологии” се извършва след разговор с родителите и тестване училищната готовност на детето чрез интервю и подходящи тестове.

прием в ЧОУ Образователни Технологии

Организацията на учебния ден за всички ученици в ЧОУ “Образователни технологии” е целодневена. Обучението е модулно по учебни предмети, с включена самоподготовка в часовете.

Годишната такса е 7950 лева /I – VII клас/. Таксата може да се плати на 10 месечни вноски.

Таксата за обучение включва:

  • Обучение по общообразователните предмети с достъп до учебните продукти в образователния портал;
  • програма личностно развитие;
  • хранене на учениците.

Допълнително се заплащат:

  • транспорт (ако ученикът ползва);
  • учебници по чужд език, учебни помагала и консумативи свързани с учебния процес;
  • извънкласни занимания извън учебното време;
  • отглеждане на ученици в извън учебно време в часовете от 16.00 до 18.00 часа;
  • зелено училище;
  • екскурзии

ЧОУ Образователни технологии записва ученици в 1 клас

Частно основно училище “Образователни технологии” организира демонстрация на учебен процес за бъдещи ученици.

Демонстрациите се проведат в сградата на училището – ул. Гео Милев 158, 4 учебен корпус, 3 етаж

Ще имате възможност да се запознаете с преподавателския екип на 1 клас – основен учител и учител по английски език. Ще видите демонстрация на урок по български език, математика, английски език, информационни технологии и представяне на цялата система на обучение и възпитание на учениците.

Заповядайте на демонстрацията заедно с Вашето дете и потвърдете участието си на телефон:

  • 0888 841 474 – Тони Николова, директор на ЧОУ