Системата на обучение в ЧПГ “Образователни технологии” е авторска с приемственост от най-успешните и модерни системи на обучение, доказали ефективността си.

Обучението на учениците е съобразено с различните интелектуални типове деца по отношение възприемане на информация.

Използва се модерна международна система за диагностика на нивото на усвоените знания. Това позволява да се предприемат мотивационни стимулиращи или подкрепящи персонални програми за всеки ученик, в зависимост не само от неговото ниво на знания, а и лични интереси.

В този смисъл е и личният план за развитие на всеки ученик, подписан като споразумение между родителите и ръководството на училището.

Преподаването на учебното съдържание се извършва на три нива
чрез:

  • мултимедийно озвучени и анимирани уроци и филми
  • структурирани уроци
  • работни листове за пълноценно усвояване на учебното съдържание.

Учениците имат постоянен достъп онлайн до образователния портал за дистанционно обучение, където могат да прослушват уроците си и да правят многократен тестови тренинг, както и да разработват онлайн проекти.

В портала за дистанционно обучение са разработени и авторски чуждоезикови курсове, които силно развиват комуникативните умения и нивото на владеене на езика.

Достъп до информационната система и образователния портал имат и родителите.

Техниката на учене

Първото условие за успешен учебен процес е наличието на правилна техника на учене. Тя е в основата на лесното усвояване на нова информация, създаване на асоциативни връзки и отлагане на знанията в дълготрайната памет на учениците.

Добрата техника на учене е свързана с ясно разбиране на структурата на урока, познаване на критериите за оценяване и възможност за визуализиране на връзките между отделните понятия.

В специално предвидените и заложени в учебната програма часове за развитие на техниката на учене, възпитаниците на Частна профилирана гимназия „Образователни технологии“ се научават как да се справят дори с най-предизвикателния материал. Спокойната работа на фона на стимулираща музика, гарантират успеха на всеки ученик при усвояване и усъвършенстване на добрите модели за осмисляне и съхраняване на важната информация.

Наученото в тези часове е приложимо за всички общообразователни предмети, преподавани в гимназията. Внедряването на модерни техники за учене е част от визията на Частна профилирана гимназия „Образователни технологии“ като иновативно училище.

edu-system-01

Чуждоезиково обучение

Гимназията предлага обучение по следните чужди езици:

  • Първи чужд език – английски, немски, френски, испански
  • Втори чужд език – английски, немски, френски, испански и руски език.

Обучението по първи чужд език започва в подготвителен 8 клас, като учениците избират един от посочените чужди езици. Вторият чужд език се избира в 9 клас.

Обучението по чужд език се осъществява от преподаватели филолози, които използват модерни комуникативни методи на обучение. След 9 клас учениците се разпределят по групи в зависимост от нивото на езика.

Работи се с оригинални учебни системи и авторски уеб-базирани мултимедийни продукти. Тези продукти са богати на аудио и видео материали с оригинален английски език и съпътствани с много дейности, които целят да стимулират използването на езика в реалистичен план – четене с разбиране, слушане с разбиране, постепенно развиване на умението да се пише.

Този продукт спомага за развитието на комуникативните умения на учащите и дава възможност за индивидуализиране на подхода към всеки ученик. Също така седмичните тестове са базирани в интернет, което позволява на учениците да ги правят многократно.

Слушането и работата с оригинални текстове и видео материали е неизмеримо предимство за учениците по отношение на формиране на техните високи комуникативни умения по езика.

Учениците се стимулират към сертифициране с международни чуждоезикови сертификати по всички чужди езици.

Чуждоезиковото обучение насочено към сертифициране за чуждоезикови международни сертификати се осъществява най-активно в Чуждоезиков профил.

Видео