ЧПГ “Образователни технологии” работи по проекти по програмите Comenius и Leonardo da Vinci. Учениците участват активно в проектите. Партньори в проектите са училища от Полша, Унгария, Германия, Румъния, Турция, Испания, Италия.

Тези проекти са силен стимул на учениците да усъвършенстват чуждоезиковите си умения и да обменят опит в среда с различна култура.

Интеркултурните компетенции и компютърни умения – ключ към успеха на съвременния европейски пазар на труда

leonardo

Проект по програма “Leonardo da Vinci” на тема Интеркултурните компетенции и компютърни умения – ключ към успеха на съвременния европейски пазар на труда (The key to success: intercultural competence and ICT skills for today’s labour market) . Партньори по проекта са училища от Германия, Испания, Унгария, Турция и Румъния.

Екип за Европейски успех – Път към успеха

comenius

Проект по програма “Comenius – учене през целия живот” на тема “Екип за Европейски успех (European Success Team) – Път към успеха (Pathway to Success)“. Партньори по проекта са училища от Италия, Полша, Германия и Румъния.

Проект по програма Let‘s play, let’s learn, 2013 – 2015 година. Партньори: Координатор: Гимназия 18 – Вроцлав, Полша; Средно училище, област Ломбардия – Италия; Средно училище, гр. Кастамону, Турция; Гимназия „Мурешано“, Плоещ, Румъния; Средно училище, гр. Бадахос, област Естремадура, Испания; Средно училище гр. Нюкирхен, Австрия; Средно училище – гр. Инголщадт, Германия

„Да направим училището привлекателна среда за младите хора“

esf

Проект по програма “Развитие на човешките ресурси” към Европейския социален фонд, на тема „Да направим училището привлекателна среда за младите хора“ – BG051PO001/07/4.2-01/515. Гимназията е водеща организация на 12 училища от София, Велико Търново, Габрово, Бургас и Ямбол. Темата по проекта е “Създаване и развитие на ученически центрове за организиране на извънучилищни дейности и програми за развитието на учениците като успешни личности“.