Прием и такса за обучение

Таксата за обучението включва:

 1. Обучение по общообразователните предмети за средно образование с достъп до дистанционния образователен портал.
 2. Сертифициране на обучението по профили:
  2.1. Обучение за чуждоезикови международни сертификати в чуждоезиков профил за кандидатстване в чужбина.
  2.2. В профил Софтуерни и хардуерни науки се изучават модули, които формират пълен пакет за умения на графичен дизайнер: Photoshop, Flash, Illustrator, 3D Studio Max; HTML и базови умени за програмиране.
  2.3. В профил Предприемачество и бизнес се получава международен бизнес сертификат по EBS*L – European Business Competence* Licence в три нива. Този сертификат е международен стандарт за постигнати компетенции в областта на бизнес икономика, бизнес планиране, мениджмънт и лидерство.
 3. Сертифициране по комуникативни умения по европейската система Xpert personal business skills – международен сертификат за говорене пред публика и ефективно презентиране.
 4. Подготовка за кандидатстване в университет в България и ДЗИ, както и съдействие при кандидатстване в чужд университет.
 5. Обучение по авторска на гимназията програма за личностно развитие.

 

Цената за обучение в ЧПГ “Образователни технологии” е 6550 лeва за учебна година и може да се плаща разсрочено до 10 вноски.

При заплащане на сумата еднократно се правят 3% отстъпка. При обучение на второ дете се прави 30% отстъпка.

Допълнително се заплащат:

 1. Седмични часове native speeker (английски, немски и испански език) – 200 лева на година (може да се плати на два пъти в началото на всеки срок).
 2. Задължително участие в извънкласна дейност или допълнителен спорт извън часовете по физическо възпитание – 150 лева на срок. Заплащат се в началото на срока.
 3. Учебни материали и учебници /сумата е според цената на учебниците по чужд език и учебните помагала/
 4. Допълнителни часове за ученици при трудности в усвояването на учебното съдържание – 10 лева при групово обучение и 15 лева при индивидуално обучение за един учебен час.

 

Отворен е новият прием за ученици в VIII клас на ЧПГ „Образователни технологии“

Приемът за учебната 2020 – 2021 г. е отворен. Можете да запишете час за индивидуално презентиране на учебните програми на гимназията при предварителна уговорка с директора Красимир Йорданов – 0887 614 066.

Приемните изпити за ученици в 8. клас за учебната 2020 / 2021 г.

Приемният изпит в гимназията включва два модула:
 • Първи модул – общообразователен тест, в който са включени задачи по математика и езикова култура.
 • Втори модул – писмено съчинение на свободна тема.

Ранна сесия:
19.03.2020 г. /четвъртък/ от 9.00 до 12.00 часа или от 15.00 до 18.00 часа и 21.03.2020г /събота/ от 9.30 до 12.30.

Юнска сесия:
19.06.2020 г. от 9.00 до 12.00 часа или от 15.00 до 18.00 часа.

Заявете Вашето участие в удобна дата и час в регистрационната форма.

Такса за приемен изпит

За участие в приемен изпит на гимназията се заплаща сумата 50 лева.

Сумите се заплащат предварително по посочената банкова сметка на ЧПГ Образователни технологии с основание – такса приемен изпит на … /името на ученика/.

Банкова сметка: BG67UNCR70001522951244

Записването в гимназията се осъществява при постигнат резултат на приемния изпит с оценка минимум 4.75 по двата предмета.

Преди записване в гимназията се провежда интервю с ученика и неговите родители за съставяне личен план на развитие.

 

Можете да получите и допълнителни указания за формата на изпита преди обявените дати за изпит на 09.03.2020 от 12.30 до 14.30 – модул математика и от 15.00 до 17.00 часа – модул български език.

Консултацията е два астрономически часа. Таксата за консултация е 25 лева за цялата консултация по български език и 25 лева за цялата консултация от два часа по математика.

За участие в консултацията се запишете предварително на телефон 0887 614 066.

 

Прием на ученици през учебната година във всички класове извън приемния изпит за 8. клас

Ученици се приемат във всички класове през цялата учебна година.

Условията за прием на ученици извън редовния прием се организира при следните условия:

 1. Интервю с ученика и родителите за мотивация за обучение в гимназията и личен план на развитие.
 2. Тестване нивото на ученика по изучаваните предмети в класа, за който кандидатства. Средният успех от положените тестове трябва да бъде 4.75. При по-нисък резултат ученикът получава допълнителна подготовка по съответни предмети, за които показва по-ниски резултати срещу заплащане от 15 лева на учебен час.