Специализираната подготовка на учениците в трите профила на гимназията е насочена към успешно придобиване на международни сертификати. Те са конкурентно предимство за приемане в реномирани чуждестранни университети и за успешното им кариерно развитие.

Профил „Предприемачество и бизнес“ е обвързан с международна квалификация по счетоводство и бизнес /диплома по счетоводство и бизнес/ към Международния институт на дипломираните експерт-счетоводители /АССА/, базиран в Обединеното кралство.

ACCA

ACCA предлага първокласна квалификация на способни и амбициозни хора по целия свят, които търсят обещаваща кариера в областта на финансите, управлението и счетоводството. Тя дава отлични перспективи за заетост, защото не се концентрира само върху теорията, а за разлика от университетското обучение завършилите получават солидна практическа подготовка. Квалификацията е призната от страните членки на европейския съюз и организацията на обединените нации.

 

ebcl

Xpert

“Образователни технологии” е акредитиран обучителен и изпитен център за европейски сертификати по бизнес и комуникативни умения към Международния институт по бизнес компетенции във Виена и Германските народни университети.

Сертифициран обучителен и изпитен център на Мичигънския университет

Сертифициран обучителен и изпитен център на Мичигънския университет

Гимназията е сертифицирана за обучителен и изпитен център на Мичигънския университет чрез Hellenic American Union за нивата