Профилът дава възможност за интензивно изучаване на чужд език – първи основен и втори чужд език с цел получаване на международен сертификат по двата езика. Дава високо ниво на владеене на първи чужд език с цел взимане на международен сертификат за кандидатстване в реномиран университет в чужбина.

Изборът за първи или втори чужд език е между:
  • английски език
  • немски език
  • френски език
  • испански език

Чуждоезиков профил

Гимназията е сертифицирана за обучителен и изпитен център за езикови сертификати за нивата ЕССЕ – В2 и ЕСРЕ – С2. Член е на Асоциацията на Кеймбридж училищата.

В зависимост от интересите си за кандидастване в международни университети, учениците от профила се подготвят и за различни формати на изпити за чужд език – IELTS, ТОЕFL, изпитите на Cambridge ESOL.

Сертификати – TOEFL, IELTS, Cambridge ESOL

toefl

ielts

cambridge

Дава високо ниво на владеене на първи чужд език с цел взимане на международен сертификат за кандидатстване в чужбина по избор в зависимост от избраните университети.

Възможните сертификати са:

Сертификати на Мичигънския университет за нива B2 и C2

hau
Гимназията е сертифицирана за обучителен и изпитен център на Мичигънския университет чрез Hellenic American Union за нивата:

Немски език – DSH (Deutsche Sprächprüfung für den Hochschulzugang) и Test DaF за кандидатстване в Германия.

Френски език – дипломи DELF или DALF.

Испански език – DELE.

* Матуритетен предмет в чуждоезиков профил е първи чужд език или английски език.