Нашата кауза

bell papirus-kauza

Приоритети

  • Добре подготвени преподаватели с технологични, креативни и комуникативни умения.
  • Авторски учебни материали, мултимедийни продукти и техника на учене.
  • Уеб-базирана информационна система с образователен портал за дистанционно обучение.
  • Профили, които формират най-конкурентните ключови компетенции за реализация на трудовия пазар и сертифицирани по Европейската сертификационна система за ключови компетентности.
  • Авторска програма за личностно развитие на учениците.
  • Образоване и възпитаване на всеки ученик според личен план за развитие подписан с родителите.
  • Подготовка на учениците в рамките на училището за университети в България или чужбина и за зрелостни изпити.
  • Интеграционен обмен с европейски училища и образователни институции и комуникации между учениците по международни образователни програми.
  • Сертифициране на учениците по ключови компетентности за бизнес и комуникативни умения:
  • Притежанието на тези сертификати е конкурентно предимство при кандидатстване за работа в корпоративни структури както и при развитие и управление на собствен бизнес.

Видео