Кауза и приоритети на частно основно училище “Образователни технологии”

Създадохме ЧОУ “Образователни технологии” с желанието да изградим учебна среда за децата, в която те да идват с желание, а родителите им да са спокойни, че се намират в добри ръце и да се радват на добри резултати.

Нарекли сме нашето училище – приятелско и отговорно училище за успешни и щастливи деца. Щастливи сме, че това училище вече го има.

За нас ще бъде чест да го изберете като училище за Вашето дете.

1klas-deca-2016

Приоритети в организацията на училището

  • Модерна и уютна учебна база.
  • Учебна програма с приоритет на чуждоезиково обучение, български език, математика, развитие на способности в занятия по интереси и авторска програма на училището за личностно развитие.
  • Авторски мултимедийни, уеб-базирани образователни продукти, анимирани и озвучени – съобразени с най-ефективните системи за възприемане на информацията.
  • Ефективна система на преподаване и техника на учене.
  • Спорт и физическо развитие на децата.
  • Добър микроклимат на взаимоотношения между учители и ученици.
  • Постоянна обратна връзка с родителите чрез уеб-базирана информационна система.
  • Програма за личен план на развитие на всяко дете в зависимост от неговите индивидуални особености.

Видео