ЕСФ
04 май

Програма за дейностите по проект „Да направим училището привлекателна среда за младите хора“ финансиран от Европейски социален фонд

Тема на проекта „Създаване и развитие на ученически центрове за организиране на извънучилищни дейности и програми за развитието на учениците като успешни личности“ Номер на договор BG051PO001/07/4.2-01/515 ДЕЙНОСТИ МЕСЕЦИ ЗА …

ЕСФ
04 май

Проведени дейности

Представяне на ученическите центрове пред учениците от училищата партньори и техните родители 07.10.2008г. – София – ЧПГ „Образователни технологии” 09.10.2008г. – София – 36 СОУ 09.10.2008г. – София – 12 …